Publications about his Work

Balina, G. (2018). Latvijas Baleta un Dejas Enciklopēdija. Riga: Ulma